ตั้งค่า OpenVPN บนระบบปฏิบัติการ Android

1.ดาวน์โหลดไฟล์จาก >>>http://vpn.rmutsb.ac.th/?page_id=23<<<

2.เปิดโปรแกรม OpenVPN แล้วเลือก Import Profile From SD card

27127

3.เข้าไปเลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้ว

27125

4.ใส่ชื่อและรหัสผ่าน แล้ว กด Connect…

27124

5.หลังใช้งานเลือก Disconnect