ติดตั้งโปรแกรม Open VPN ระบบปฏิบัติการ Windows

วิธีติดตั้ง OpenVPN  Windows

  1. https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html

เลือก ดาวน์โหลดให้ตรงกับ Version ของระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน

p1

 

2.ติดตั้งโปรแกรม เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้ แล้วติดตั้งจนเสร็จ

p2